Down Sendromlu Çocuklarda Dil Gelişimi

Çocuklarda dil gelişim sürecinin, psiko-motor gelişim süreciyle paralellik arz ettiği bilinmektedir. Çocuğun kas hareketleri ile duyu organlarının koordineli bir şekilde çalışmasıyla, zihinsel ve dilsel gelişimin temelleri de atılmaktadır.

Down sendromlu çocuklarda hipotoni nedeniyle kasların yeterli derecede gelişmemesinin yanı sıra geç yaşta eğitime başlama gibi faktörler, bilişsel ve dilsel gelişimlerine olumsuz etkide bulunmaktadır. Down sendromlu çocukların doğumu izleyen ilk ayda eğitime başlamaları ve ailelerin eğitim sürecine dahil edilmesi halinde bilişsel ve dilsel gelişim bakımından çok büyük ilerlemeler kaydedebildikleri gözlemlenmiştir.

Down sendromlu çocukların konuşması açısından ilk dikkati çeken telaffuz hatalarıdır. İkinci neden olarak işitsel ayırım da yaşanan fonksiyonel aksaklıklardır. Bu nedenle sesleri ayırt etme de güçlükler yaşanmaktadır. Üçüncü olarak down sendromlu bir çocuk söylenenleri anlayamamakta ve s, ç, t, d seslerini birbirinin aynısıymış gibi algılayabilmektedir. Yaşı daha büyük olan down sendromlu çocuklar p, b, m harflerinin telaffuzunda güçlükler yaşayabilmektedir. Ağzın küçüklüğünden dolayı yaşanan dil sarkması, kas gevşekliği sonucu dil, ağız ve gırtlak kaslarını etkilemesinden dolayı (dilin ön dişler arasında tutulması) peltek bir yapı halini almaktadır. Ses düzeylerini kontrol edememelerinden kaynaklanan (tıbbi bir açıklaması var) ses yükselip alçalması yaşanmaktadır.

Down sendromlu çocukların doğuştan sahip olduğu hipotonik kas yapısı; motor gelişim düzeyinde olduğu gibi, dil gelişiminde de önemli güçlükler yaşatmaktadır. Konu ile ilgili bilgi, danışmanlık, özel eğitim desteği almak için 0212 537 61 60 numaralı telefondan kurumumuzla iletişim kurabilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir