Otizm Spektrum Bozukluğunda Erken Müdahale

1960’lardan başlayarak günümüze kadar Otizm Spektrum Bozukluğu yaşayan çocuklara yönelik çeşitli eğitimsel müdahale programları geliştirilmiştir.

Günümüzde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde nadiren bu konu ile ilgili profesyonel eğitim desteği sağlanabilmektedir. Yaşanılan güçlüklerin arasında hala 1960’lı yıllarda yazılmış olan eğitim programlarını uygulayan eğitimciler, terapistler bulunmaktadır. Dolayısıyla bu programlar erken müdahaleyi zorlaştırmakta ve konu ile ilgisi olanları eğitimden uzaklaştırmaktadır.

Kapsamlı olarak nitelendirilebilecek özellikte; yani otizmli çocukların sergilediği temel davranışsal aşırılıklara ve yetersizliklere yönelik olan sekiz farklı müdahale belirlenmiştir.

-Uygulamalı Davranış Analizi (Aba)
-TEACCH,
-Duyu Bütünlemesi Terapisi (SIT),
-Floortime Terapi,
-Erken ve Yoğun Davranışsal Müdahale (EIBI),
-Temel Tepki Öğretimi (PRT),
-İlişki Geliştirme Müdahale Programı (RDI)
-Denver Erken Başlama Modeli (ESDM) gibi bir çok eğitim modeli bulunmaktadır.

Alanyazından habersiz bir çok özel eğitim öğretmeni, eğitimin temel amaçlarına ulaşamamaktadır. Otizm bilgi, destek, randevu almak için 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan kurumumuzla iletişim kurabilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir