Disgrafi

Disgrafi, yazı yazma güçlüğünü ifade edebilmek için kullanılan tıbbi bir terimdir. Çocuklarda yazı yazma güçlüğü, özgül öğrenme güçlükleri başlığı altında değerlendirilmektedir.

Disgrafi, yazılı anlatım düzenine ve yazılı ifade etmeye yönelik bir farklılıktır. Hiçbir nörolojik sebep ve algısal-motor kısıtlılığı olmadığı halde disgrafi, bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyinin normal veya üstün zeka puanında olması ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda yazma becerilerinin beklenenden anlamlı derecede altta olması ile tanımlanmaktadır.

Öğrenme güçlüğü alt başlıklarından olan disgrafi; diğer alt başlıklardan disleksi ve/veya dispraksi ile bağlantılı olarak gözlemlenebilmektedir: Yazma becerisinde akranlarından geride bir performans sergileyen çocuk; disgrafi olabileceği gibi, disleksi sebebiyle fonem farkındalığında beklenenin altında bir performans gösteriyor ve bu yazma becerisini olumsuz etkiliyor olabilir veya dispraksi sebebiyle motor becerilerin koordinasyonunda gerilik gösteriyor olabilir.

Bu durumlar göz önünde bulundurularak çocuğun yazma becerisindeki performansı özel eğitim uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve altında yatan sebep doğru bir şekilde ortaya konmalıdır. Ancak bu şekilde hazırlanan bir eğitim programı çocuk için yararlı olacaktır. Disgrafi ile ilgili bilgi, randevu almak için 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan özel eğitim uzmanı, psikoloğumuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir