Disleksi

Disleksi zeka düzeyi normal olmasına rağmen çocuğun okuma becerilerini içeren bilişsel süreçlerde ortaya çıkan bozulmadır. Özgül Öğrenme Bozuklukları kategorisinde değerlendirilmektedir.

Görsel bilgi, primer görsel korteksten geçerek frontal kortekse doğru gelir. Bu yol, nesnenin nerede olduğunu bilmeyi sağlayan yoldur. disleksideki harflerin yerini şaşırma, satırları karıştırma, mekan algısı gibi gelişimsel veya patolojik sorunların nedeni bu yoldaki sorunlar ile açıklanabilir (Madi, 2006). Okuma ve dil temelli öğrenmede yetersizlik, yavaşlık ve zorlanma, okuduğunu anlama ile dinlediğini anlama arasında fark, imla ile ilgili zorluklar, el yazısı yazma zorlukları, bilinen kelimeleri hatırlamada güçlük, matematik hesaplarında güçlük şeklinde sorunlar görülebilir.

Bireysel olarak uygulanan standart doğru okuma ya da kavrama testleri ile ölçüldüğünde, bireyin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma başarısı beklenenin önemli ölçüde altındadır. Tanı ölçütündeki bozukluk okul başarısını ya da okuma becerileri gerektiren günlük yaşam etkinliklerini önemli ölçüde bozar. Duyusal bir bozukluk varsa bile okuma zorluğu genellikle buna eşlik edenden çok daha fazladır. Bu bozukluk matematik bozukluğu ve yazılı anlatım bozukluğu ile birlikte bulunur ve okuma bozukluğunun olmadığı durumlarda bu bozuklukların bulunması göreceli olarak azdır. Okuma bozukluğu, matematik ve yazılı anlatım bozukluğu ile birlikte tüm öğrenme güçlüklerinin beşte dördünü oluşturur. Okuma bozukluğunda ailesel yatkınlık vardır. Öğrenme bozukluğu olan bireylerin birinci dereceden kan bağı olan akrabalarında daha sıktır.

Öğrenme Bozukluğunun tedavisinde ilaçların etkili olmadığı da gösterilmiştir. Öğrenme bozukluğu olgusuna uygulanan terapiler bir anlamda “eğitim” dir. Öğrenme, dikkat, algılama, problem-çözme, iletişim, sosyal ilişkiler, self-kontrol becerilerinin geliştirilmesine odaklanan metakognitif bir yaklaşımla tedavi ya da rehabilite edilebilirler. Eğitimsel terapi, özel eğitim, rehabilitasyon, bilişsel rehabilitasyon, pedagojik danışmanlık,nöropsikolojik tedavi, psiko-pedagojik yaklaşım, eğitimsel müdahale ve terapi, metakognitif müdahale bu örneklerdendir.

Eğitimi veren kişinin uzman olması gerekir. Çünkü eğitim bir nevi kişinin beyninin hatalı işleyişini düzeltme işidir. Nasıl değerlendireceği BEB‘i nasıl yapacağı, Hangi alanlarda (disleksi, disgrafi,diskalkuli )sorun olduğu, işitsel algımı yoksa görsel algıda mı? problem olduğunu tespit etmesi gerekir. Eğitisel yaklaşımda bu durumlar göz önüne alınarak sistamatik bir eğitim verilmelir. Konu ile ilgili danışmanlık ve randevu almak için 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan kurumumuza ulaşabilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir