Diskalkuli Güçlüğü Yaşayan Çocuklarda Özel Eğitim

Öğrenme Güçlüğünün çeşitlerinden biri olan diskalkuli genel adıyla matematik öğreniminde yaşanan güçlüklerdir. Öğrenme güçlüğü yaşayan birey ve çocuklarımızda zihinsel gelişim süreçleri sosyal ve kültürel etkenlerden etkilenmektedir. Bu etki ile öğrenimi kolaylaştırmak sosyal ve kültürel etkenlerin gelişimi ile bağlantılıdır.

Diskalkuli güçlüğü yaşayan birey ve çocuklarımızda özel eğitim desteği duyum, zihinsel faaliyet ve fiziksel öğrenme işlemlerinin üzerinde durulmalıdır. Özel eğitim desteği zihinsel faaliyetlerin, odaklanma, analiz, sentez, canlandırma, bir işlemin iki yönlü çözümü, akıl yürütme, sınıflandırma, soyut ve somut işlemlerin gelişimi, genelleme gibi faaliyetlerin sunuluş yöntemi ve varlığını gerektirir. Öğretmen çocukların matematiksel düşünmeyi araştırması, matematiksel işlemleri sorgulaması ve onlarla etkileşimde bulunması için uyarıcı bir çevre sağlamakla görevlidir. Bu çevre içselleştirerek öğrenimin merkezi olmalıdır.

Cebeci Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi içselleştirerek öğrenimin sunulmasında etkin rol oynamaktadır. Çocuk ilk başta bir işi veya görevi yetişkin yardımı ile çözmeye çalışır. Zamanla bu görevi kendi başına yapmaya başlar yani içselleştirir. Eğitimin başında bir yetişkin veya daha bilgili yaşıt çocuğa yol göstericiyken, sürecin sonunda çocuk kendi eylemlerini denetleyebilecek hale gelir. Çocuğumuzun böylece dışsal ve toplumsal etkinlikleri de içselleştirir. Öğrenme üç aşama da gerçekleşir; nasıl yapılacağını öğrenme, kendi kendine öğrenme ve akıl yürütmenin nasıl yapılacağını öğrenmedir. Dolayısıyla dışsal işlemler çocuğun bilgiyi içselleştirmesine yardımcı olmaktadır. Bu sürecin varlığı montessori, su bardağı gibi teknik verilerin yardımıyla olur. Bu tekniklerin sunuluşu kuruluşumuzda eğitim almış uzmanların desteği ile gerçekleşmektedir.

Öğrenme ve diskalkuli güçlüğü yaşayan çocuğun gelişiminde özel eğitim öğretmenlerinin ve ikincil süreçlerin varlığı gereklidir. Konu ile ilgili danışmanlık ve özel eğitim desteği almak için kurumumuza 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan iletişim kurabilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir