Otizmli Bireylerde Dil Gelişimi Desteği

Otizmli Bireylerde Dil Gelişimi Desteği

Otizmin en belirleyici özelliği iletişimin temel öğesi olan ilişki kurmada yaşanan güçlüktür. Dil terapisinin hedefi çocuğun anlama ve ifade etme becerisinin gelişmesidir.

-Çocuklarımızda konuşma gelişsede dilin fonksiyonel olarak kullanımı çok azdır ya da yoktur.
-Sesleri ve hareketleri taklit etme yetenekleri zayıftır.
-Nesnelerin ayırt edilmesi ile ilgili güçlükler yaşayabilmektedirler.
-Otizmli bireylerin sosyal etkileşimdeki yetersizlikleri göz kontağı kurma, sözel olmayan iletişimdeki yetersizlikler, dikkat edememe, başkalarına karşı duyarsız olma olarak sıralanabilen durumları, otizm spektrum bozuklukları yaşayan bireylerin karakteristik özelliği olarak açıklanabilir.

Otizmli Bireylerde Dil Gelişimi Desteği Eğitiminde Kullanılan Teknikler

-Prompt Tekniği
-Hanen Tekniği
-More Than Words Programı
-Etkileşimsel Oyun Terapileri
-Doğal Dil Öğretim Tekniği

Otizmli çocuklarda dil ve konuşma terapisi tamamıyla dil ve konuşmanın ötesine geçer. İletişim kurmak için motivasyon oluşturma, jest ve mimikler, göz teması, sohbet başlatma ve sürdürme, sıra alma gibi becerileri içerir.
Otizmli Bireylerde Dil Gelişimi Desteği Eğitimi ile ilgili bilgi, eğitim ve randevu almak için 0212 537 61 60 numaralı telefonlarımızdan kurumumuza ulaşabilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir