Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar


Artikülasyon ve fonolojik bozukluğu olan birey bir bebek, okul öncesi veya okul çağında bir çocuk, bir genç, ergen veya yetişkin olabilir. Artikülasyon ve fonolojik bozukluk şeklinde veya gelişimsel yetersizlikler şeklinde de görülebilir.

Konuşma seslerinin anlamlarını değiştirebilme özellikleri, hecelerde bulunabilme pozisyonları, sözcüklerdeki dizilişleri, ses değişimleri gibi fonolojik bilgi dil edinim sürecinin temelini oluşturur. Çocuklar bazen sözcüklerdeki seslerin yerlerini değiştirirler, bazen bir sesin yerine başka bir ses koyarlar, bazen de sesi ya da heceyi atlayarak basitleştirirler. Bazı çocukların gelişimi olağandan geç başlar veya uzun sürer, öyle ki okul çağında problemler görülmeye başlar. Nöro gelişimsel yetersizlikler, yapısal anomaliler ve çevresel yoksunluklar gibi farklı bir gelişim seyrinde de dil konuşma sorunları görülebilir.

Bireye özgün bireyselleştirilmiş artikülasyon ve fonolojik bozukluklar eğitim ile materyal ve sunum hazırlanmalıdır. Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar ile ilgili bireyselleştirilmiş eğitim, süreç analizi ve bilgi almak için 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan kurumumuza ulaşabilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir