Montessori Eğitimi


Montessori eğitimi temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durmaktadır. Eğitim sistemleriyle karşılaştırıldığında çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde, kendi seçimlerinin eğitimcinin onları isteklendirmesinin yerine geçtiği kendi eylemleri sonucu hataların denetlenebildiği bir eğitim sistemidir. Maria Montessori 1907 yılında ilk çocuk evi Casa dei Banbini’de çocuklarla çalışmalarında yaptığı gözlemlerde çocukların nelerden hoşlandıklarını ve nelerden hoşlanmadıklarını saptar.

Maria Montessori çocukların;

-ödüllerden
-cezalardan
-yetişkin tarafından programlanmış eğitimden
-oyuncaklardan
-şekerlemelerden
-öğretmen masasından
-toplu derslerden hoşlanmadıklarını gözlemledi.

-özgür seçimden,
-hatalarını kendilerinin denetiminden,
-hareket etmekten,
-sessizlikten,
-sosyal ilişkilerini kendileri tarafından kurulmasından,
-çevrenin düzenli ve temiz olmasından,
-özgür faaliyete dayalı bir disiplinden,
-kitapsız okuma ve yazmadan
-alıştırmaların tekrarından hoşlandıklarını gözlemledi. Montessori Eğitim sistemini çocuktan yola çıkarak kurdu.

Montessori eğitim anlayışında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde calışırlar. Dolayısıyla Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır. Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü adil bir eğitimdir. Nörogelişimsel güçlükler yaşayan ve gelişimi normal seyreden çocuklarda montessori eğitim sistemi uygunluk göstermektedir.

Montessori Eğitimi ile ilgili danışmanlık, eğitim ve randevu almak için kurumumuzu ziyaret edebilir, 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir