Gençlerde Ergenlik Dönemi

Gençlerde Ergenlik Dönemi; biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Unesco, ergenlik dönemini 15-25 yaş dilimleri arasında göstermektedir. Biyo-fizyolojik gelişmeler erinlik öncesi ve erinlik çağlarında görülür.

Ergenlik dönemi, insan gelişimindeki en hızlı iki büyüme evresinden birini oluşturur. Bu dönemdeki bedensel gelişim bir anlamda duygusal, sosyal ve zihinsel olgunlukların temelini oluşturmaktadır. Ergenlik, biyolojik gelişmeyle başlar ve bedensel-zihinsel-ruhsal gelişmeyle son bulur. Ergenlik dönemi yaşanması oldukça zor olan bir evredir. Bu evre anlatma çabasının yoğun olarak sürdürüldüğü bir dönem şeklinde açıklanabilir. Psikolog Stanley Hall‘a göre yeni bir kişiliğe bürünen gencin değişiklikleri cinsel olgunluk sonucu yani biyolojik kaynaklıdır. Hall bu dönemi bir fırtına ve gerginlik evresi olarak tanımlar. Gençlerimiz bu dönemde duygusal, dengesiz, ileri görüşlülükten yoksundur. Bu dönemde ergenlik güçlükleri yaşanabilmektedir. Ergenlerde yürüttüğümüz psikolojik çalışmaların etkisi önemlidir. Ergenin duygusal dünyasında bazı çelişkiler dikkati çeker. Yalnızlıktan duyulan hazzın yanı sıra, bir gruba katılma özlemi, yetişkini yetersiz görme eğilimi ve ona dayanma, endişe ve umutsuzluğa karşın geleceğe çoşkuyla yöneliş ergenliğin belirgin duyguları arasındadır. Sosyal ilişkilerde duyulan korkular, ergenin kendisiyle ilgili korkuları, mantığa uymayan korkular, kapalı veya yüksek yerlerden korkma fobilerin belirtisidir. Öfke ve endişenin olması ergenlik döneminde bir ani patlama veya içe dönme gibi belirtilerle kendisini gösterir.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki parmak emmek, tırnak yemek, dudak emmek veya ısırmak, burun kaşımak, saç bükmek veya çekmek, yüzü elin üzerine dayama veya yüze elle dokunmak gibi davranışlar bu döneme ait sinirliliğin ve yoğun kaygının doğurduğu alışkanlıklardandır. Konu ile ilgili danışmanlık, randevu ve bilgi almak için 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan kurumumuza ulaşabilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir