Sağlık Psikolojisi ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi

Psikologlar çeşitli rahatsızlıkları değerlendirir ve ve terapilerini sürdürür. Bu bağlamda Sağlık Psikolojisi ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi’nin hastalıkları önleme ve koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde önemi büyüktür.

Anksiyete rahatsızlığına uygulanan stres yönetimi yaklaşımları aynı zamanda yüksek tansiyon içinde uygundur ve biyolojik geri bildirim anksiyetenin azaltılmasında kullanıldığı gibi sinir ve kaslara ait rehabilitasyonda da kronik ağrıların azaltılmasında önemlidir. Koruyucu ruh sağlığı alanında çalışan psikologlar konsultasyon liyezon psikiyatrisi alanında psikolojik rahatsızlıkların önlenmesi alanında önemli görevler üstlenirler. Örneklememizde görüldüğü gibi yüksek tansiyonu önlemede psikolojik bütünlüğün önemi yadsınamaz. Aile hekimlerine başvuran bir çok hasta aynı zamanda doğası gereği de psikolojik rahatsızlıkları için de başvurmuş olurlar. Fiziksel belirti şeklinde açığa çıkan hastalık aynı zamanda psikolojik danışmanlık desteğini de beraberinde getirmektedir. Duygusal ve sosyal bağlamdaki etkenler psikolojik sağlığın olduğu kadar fiziksel sağlığın da habercisidir.

Psikologların birincil terapist oldukları ya da birden fazla disipline ait sağlık ekipleri bünyesinde önemli bir meslek elemanları oldukları bir gerçekliktir. Organ nakli bekleyen hastaların psikolojik anlamda hazır bulunuşlulukları, acil fiziksel sorunların tıbbi ekipler tarafından tedavi edilmiş şiddet kurbanlarında travma sonrası stres bozukluklarının tedavi edilmesinde, katı ilaç-diyet-kan şekeri ölçümleri yapması gereken hastaların göstereceği tedaviye uyumu azami hale getirmek için sağlık ekiplerine sağlanan danışmanlık, yüksek tansiyon hastası olup aynı zamanda öfke problemleri yaşayan hastaların psikolojik tedavileri, kronik ağrı ile mücadele eden hastaların psikolojik bütünlülüklerinin değerlendirilmesi, obezite ile mücadele eden hastaların psikolojik yanaşma ve tedavileri, kalp damar problemleri yaşayan hastaların psikolojik terapileri bu minvalde koruyucu ruh sağlığını açığa çıkarmakta ve sağlık psikolojisi alanında psikologlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Hastalığı önleme, tedaviye uyum düzeyini azami hale getirme, hastaya ters gelebilecek tıbbi prosedürlere katlanmayı ve hastalık sonrası rehabilitasyonu sağlama konusunda psikolojik danışmanlık, terapi ve randevu talepleriniz için 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan kurumumuza ulaşabilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Senin de Yorumun Bulunsun..

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir