Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1-14 yaş grubundaki 40 milyon çocuk istismar veya ihmale uğramaktadır. Çocuk Koruma Kanunun da yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sokak başlarında dilendirilen