Psikologlar çeşitli rahatsızlıkları değerlendirir ve ve terapilerini sürdürür. Bu bağlamda Sağlık Psikolojisi ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi’nin hastalıkları önleme ve koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde önemi büyüktür. Anksiyete rahatsızlığına uygulanan